Baan Klang Doi Hotel Resort & Spa Baan Klang Doi Hotel Resort & Spa Baan Klang Doi Hotel Resort & Spa
Home || Accommodation || Facilities || Location |


Baan Klang Doi Hotel Resort & Spa - Map
CHIANGMAI : 190 Hangdong-Samaeng Rd., Banpong, Hangdong, Chiangmai 50230

Baan Klang Doi Hotel Resort & Spa, Chiang Mai

Internet Reservation Office in Bangkok: Tel: (66-2) 6776240 to 5 , Fax: (66-2) 6776246 to 7 Contact person: bkkrsvn